Tylol Cold 100 Ml Süspansiyon
FORMÜL:
Bir ölçek (5 ml) TYLOL COLD Şurup etken madde olarak;
160 mg Parasetamol
1 mg Klorfeniramin maleat
5 mg Dekstrometorfan HBr
15 mg Psödoefedrin HCI içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER:
TYLOL COLD Şurup, içerdiği parasetamol, klorfeniramin maleat,dekstrometorfan HBr ve psödoefedrin HCl  nin etkisiyle analjezik,antipiretik, antihistaminik, öksürük kesici ve dekonjestan özelliklergösterir.

ENDİKASYONLAR:
TYLOL COLD Şurup çocuklarda; Soğuk algınlığı ve gripal enfeksiyonlarda görülen
· Öksürük,
· Nazal konjesyon,
· Burun akıntısı,
· Aksırık,
· Nezleye bağlı ateş ve baş ağrısı,
· Basit ağrılar,
· Saman nezlesi gibi semptomların etkili bir şekilde geçici olarak giderilmesi amacıyla kullanılır.

KONTRENDİKASYONLAR:
TYLOL COLD Şurup, ilacın içindeki herhangi bir maddeye karşı aşırıduyarlık hallerinde, ağır karaciğer ve böbrek hastalığı olanlarda, soniki hafta içinde monoamin oksidaz (MAO) inhibitörü alanlardakullanılmamalıdır.

İLAÇ ETKİLEŞMELERİ ve DİĞER ETKİLEŞİMLER:
Parasetamol yüksek dozda ve uzun süreli kullanımda antikoagulan ilaçların etkisini artırmaktadır.
TYLOL COLD Şurup, kan basıncı yüksekliği olan ve antidepresan (MAOinhibitörleri) tedavi gören çocuklarda doktora danışmadankullanılmamalıdır.

UYARILAR / ÖNLEMLER:
Çocuklarda 7 günden fazla süreyle kullanılmamalıdır. Ateş 3 gündenfazla sürer, 5 gün içinde şikayetler iyileşmez, yenileri eklenir veyaşikayetlere ateş eşlik ederse doktora danışılmalıdır. İnatçı öksürükciddi bir rahatsızlığın belirtisi olabilir. Öksürük bir haftadan fazlasürer, tekrar ortaya çıkar veya öksürüğe ateş, kızarıklık veya inatçıbaş ağrısı eşlik ederse hemen doktora başvurulmalıdır.
TYLOL COLD Şurup ciddi kardiyak problemi, diyabeti, astımı, glokomu vehipertansiyon problemi olan hastalarda kullanılmamalıdır.Antihipertansif ve / veya antidepresan ilaç tedavisi altındaki hastalarkullanmadan önce doktora danışmalıdırlar.

KULLANIM ŞEKLİ ve DOZAJ:
TYLOL COLD Şurup, oral yolla kullanılır.
Doktor tarafından başka bir şekilde önerilmedikçe;
Gerekli oldukça her 4-6 saatte bir verilmek üzere, 6-11 yaş arasında 2 ölçek (10 ml) olarak kullanılır.
24 saatlik sürede 4 dozun üstüne çıkılmamalıdır.

DOZ AŞIMI:
Parasetamol aşırı dozaj durumunda bazı hastalarda hepatik toksisiteyeyol açabilir. Klorfeniramin maleat toksisitesi, akut alımından sonramuhtemelen birkaç saat içinde oluşur ve antihistaminik /anti-kolinerjik doz aşımı tedavisi gibi tedavi edilmelidir.
Dekstrometorfan HBr akut doz aşımı,aşırı miktarlarda alınmadıkçagenellikle ciddi belirti ve bulgulara yol açmaz. Aşırı doz belirti vebulguları bulantı, kusma, görme bozuklukları, santral sinir sistemibozuklukları ve üriner retansiyondur.